Jak používat kartu Prague Card

Platnost karty Prague Card je stanovena kalendářními dny, ne 24-hodinovými úseky.

PLATNOST KARTY
Karta Prague Card je platná pouze v případě, že je na ní napsáno JMÉNO DRŽITELE a DATUM PRVNÍHO POUŽITÍ KARTY. Společně s kartou dostanete DATUMOVOU ZNÁMKU, na které pracovníci infocentra vyznačí počáteční den platnosti dle vašeho přání a známku nalepí na zadní stranu karty. Bez vyznačeného počátečního dne platnosti je karta neplatná a nelze ji používat. V opačném případě riskujete pokutu od přepravní kontroly a nebude vám umožněn bezplatný vstup do objektů Prague Card. Prověřte, zda máte kartu označenou správně, opravy a přepisy na kartě jsou nepřípustné. Nezapomeňte se na kartu podepsat dříve než ji začnete používat. Prague Card je vaše osobní karta a nemůže být použita nikým dalším. Prague Card bude platná od vepsaného data a během následujících po sobě jdoucích dnů, v souladu s dobou uvedenou na kartě (2, 3, 4 dny).

BEZPLATNÝ  VSTUP DO PAMÁTEK
Karta Prague Card vám poskytuje BEZPLATNÝ VSTUP DO VÍCE JAK 50 OBJEKTŮ, které jsou uvedeny v průvodci Prague Card Guide s označením FREE (VOLNÝ VSTUP). Pro využití volného vstupu se prokažte řádně vyplněnou kartou. Karta vás opravňuje k jednomu bezplatnému vstupu do každého objektu. Dočasné výstavy nemusí být vždy zahrnuty v kartě. Prague Card dále poskytuje slevy až 50% na vstupy do dalších objektů, na exkurze a výlety, představení, restaurace a další služby. Výše slevy je uvedena v průvodci u každého objektu.

JÍZDENKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU
Po dobu své platnosti karta Prague Card slouží jako jízdenka pro veřejnou dopravu v Praze - v tramvajích, autobusech, metru, autobusu Airport Express, lanovce na Petřín a přívozech přes Vltavu. V těchto dopravních prostředcích Prague Card funguje jako vaše platná jízdenka, na požádání ji, prosím, předložte revizní kontrole, která je oprávněna ověřit zda jméno na kartě souhlasí s vašimi osobními identifikačními doklady. Cestující bez jízdenky nebo s neplatnou Prague Card budou pokutováni.

PRŮVODCE PRAGUE CARD GUIDE
Abychom vám pomohli maximálně využít kartu Prague Card a naplánovat si prohlídku Prahy, ke každé kartě dostanete informativní a komplexní publikaci PRAGUE CARD GUIDE v 7 jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština a čeština). Tento průvodce je plný informací o všech objektech, památkách a službách, které můžete s kartou navštívit nebo využít. Každý partnerský objekt Prague Card má vlastní stranu se všemi nezbytnými informacemi pro jeho návštěvu a využití. V průvodci jsou podrobné mapy hlavních částí Prahy, kde se nachází objekty Prague Card.
Vezměte prosím na vědomí, že redakční práce každoročně vydávaného průvodce Prague Card Guide se provádějí jednou ročně s maximální péčí abychom vám pokytnuli správné a přesné informace. Může se však stát, že objekt může být v určitých dnech nečekaně uzavřen z technických nebo státních důvodů, nebo může být v průběhu roku změněna jeho otvírací doba a vstupné. Tyto změny se nemohou objevit v tištěném průvodci a Prague Card za ně nenese odpovědnost.
Průvodce Prague Card Guide si můžete prostudovat ještě předtím, než dostanete kartu do ruky. Stačí otevřít nebo stáhnout jeho on-line verzi z webových stránek Prague Card.

 

Vždy mějte kartu Prague Card u sebe. Je to vaše jízdenka, která je platná pouze řádně vyplněná!
Prague Card neposkytuje žádnou náhradu v případě, že některý z objektů je dočasně uzavřen.
Památky a další objekty si vyhrazují právo na změnu cen a otvírací doby.
Karta je nevratná. Za ztracené nebo odcizené karty se neposkytuje náhrada.
Stejně tak se neposkytuje náhrada v případě, že karta není dostatečně využita během doby své platnosti.